Επικοινωνήστε μαζί μας
   
 

Εκπαίδευση σκύλου στην εντολή ΚΑΤΣΕ

Αυτή την εντολή την χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε το σκυλί να καθίσει (στα πίσω του πόδια).

Αυτή η άσκηση εκτελείται καλύτερα όταν ο εκπαιδευτής περπατάει με το σκυλί στα αριστερά του. Αφού κάνετε έξη βήματα σταματήστε ξαφνικά, τραβήξτε το λουρί προς πάνω και πείτε ''κάτσε'' ταυτόχρονα. Επαναλάβετε την άσκηση πολλές φορές, τραβώντας το λουρί προς τα πάνω, μέχρι να φτάσετε στο σημείο να κάθεται το σκυλί αμέσως, χωρίς να τραβάτε το λουρί.

Μερικά σκυλιά απαιτείται να τραβάτε το λουρί προς τα πάνω με το δεξί χέρι και ταυτόχρονα να πιέζετε το πίσω μέρος του σκυλιού προς τα κάτω(εκεί που είναι η ουρά) με το αριστερό χέρι. Προσπαθήστε όμως, αν γίνεται να χρησιμοποιείτε μόνο το λουρί.

Μετά από 1-2 μέρες, αφού αντιληφθείτε ότι το σκυλί καταλαβαίνει την άσκηση, αρχίστε να περπατάτε γρήγορα, σταματήστε και ενθαρρύνετε το σκυλί να κάθεται αυτόματα χωρίς δική σας επέμβαση, κάθε φορά που θα σταματάτε.

Κάποτε τυχαίνει και ένα σκυλί που δεν πρόκειται να καθίσει, έστω και αν τραβάτε το λουρί προς τα πάνω ή πιέζετε την πλάτη του προς τα κάτω. Η μέθοδος για να το κάνετε να κάθεται είναι η εξής: Αντί να τραβάτε το λουρί, σηκώστε τα μπροστινά πόδια του σκυλιού 5-10 εκατοστά από το έδαφος. Το βάρος του σκυλιού θα πέσει στα πίσω του πόδια και το σκυλί θα καθίσει αναγκαστικά. Αφήστε τότε τα μπροστινά πόδια να ακουμπήσουν απαλά από το έδαφος και διατηρήστε επί μερικά λεπτά το σκυλί, στη στάση" Κάτσε".

Αυτή η άσκηση χρειάζεται περίπου μια εβδομάδα για να εκτελείται τέλεια. Αυτό βέβαια εξαρτάται και από το σκυλί, καθώς και από την ικανότητα του εκπαιδευτή. Κάνετε την άσκηση και από την δεξιά σας πλευρά.

Να επιμένετε ώστε το σκυλί να κάθεται κοντά στο γόνατο σας, όταν σταματάτε και με μέτωπο προς την κατεύθυνση που κινείσθε. Μπορεί να χρειαστεί ειδικά στην αρχή, να σκύβετε και να τραβάτε το σκυλί κοντά στο γόνατο σας, λέγοντας ταυτόχρονα "κοντά". Ένα σκυλί που δεν είναι σωστά εκπαιδευμένο στην εντολή" κάτσε", μπορεί να αποκτήσει την κακή συνήθεια να κάθεται με μέτωπο προς διάφορες κατευθύνσεις, αν δεν το διορθώνετε από την αρχή της εκπαίδευσης. Επίσης, εφόσον σταματήσετε κάπου, μη κουνάτε τα πόδια σας προσπαθώντας να κάνετε το σκυλί να καθίσει σωστά. Τίποτα δε μοιάζει πιο γελοίο από έναν άνθρωπο να κουνιέται προς όλες τις διευθύνσεις, προσπαθώντας να κάνει ένα σκυλί να τον υπακούσει.

Όταν πλέον το σκυλί κάθεται αυτόματα όταν σταματάτε, κάνετε ένα πλάγιο βήμα δεξιά και τραβώντας το λουρί προς το μέρος σας να λέτε στο σκυλί: "κοντά". Επαναλάβετε αρκετές φορές και επιμένετε κάθε φορά να κάθεται το σκυλί σωστά. Για να φέρετε αποτέλεσμα, στην αρχή ίσως χρειαστεί να τραβάτε απότομα το λουρί προς το μέρος σας. Αυτή η ενέργεια θα κάνει το σκυλί να καταλάβει ότι πρέπει πάντοτε να κάθεται όσο το δυνατόν πιο κοντά σας.

Το ίδιο είδος διαδικασίας απαιτείται και όταν λέτε στο σκυλί "Έλα". 'Όταν το σκυλί έρθει τόσο κοντά σας ώστε η μύτη του σχεδόν να σας ακουμπήσει, τραβήξτε το σχοινί και του δίνετε την εντολή "έλα". "