Επικοινωνήστε μαζί μας
   
 

Εκπαίδευση σκύλου στην εντολή ΜΗ

Αυτή την εντολή την χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να αποτρέψουμε ή να διορθώσουμε το σκυλί από κάτι που κάνει ή πρόκειται να κάνει.

Η αντίδραση του σκυλιού στην εντολή «μη», εξαρτάται από το αφεντικό του. Αν το αφεντικό εννοεί αυτό που λέει, τότε το σκυλί ανταποκρίνεται ανάλογα. Η εντολή «μη» να χρησιμοποιείται με έμφαση όταν το σκυλί κάνει κάτι αντίθετο προς την επιθυμία του κυρίου του και θα πρέπει να δώσετε να καταλάβει ότι πρέπει να σταματήσει αμέσως την όποια λανθασμένη του ενέργεια. Η λέξη που θα χρησιμοποιείται πρέπει να είναι πάντοτε η ίδια και να μη του λέτε άλλοτε «μη» με κάποια βρισιά. Το «μη» είναι η πρώτη  λέξη που μαθαίνουν όλα τα ζώα από τους κυρίους τους. Ακόμα και η γάτα την καταλαβαίνει και μπορεί να υπακούσει.