Επικοινωνήστε μαζί μας
   
 

Κυνοφιλικός Όμιλος Γερμανικού Ποιμενικού

O Κυνοφιλικός Όμιλος Γερμανικού Ποιμενικού έχει διεύθυνση:

Μαρούσι
Ο Κυνοφιλικός Όμιλος Γερμανικού Ποιμενικού απαντά στο τηλ.

210-8143745
Το email του Κυνοφιλικού Ομίλου Γερμανικού Ποιμενικού είναι:

kogpe@yahoo.grΚυνοφιλικός Όμιλος Γερμανικού ΠοιμενικούΚυνοφιλικός Όμιλος Γερμανικού Ποιμενικού