Επικοινωνήστε μαζί μας
   
 

Κυνολογικος Όμιλος Ελλάδος

Η διεύθυνση του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος είναι:

ΚοιμήσεωςΘεοτόκου 6-30
Τ.Κ.14565 -Άγιος Στέφανος


Το τηλέφωνο του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος είναι :

+30 210 8145165
FAX: +30 210 8145167
Η ιστοσελίδα του Κυνοφυλικού Ομίλου Ελλάδος είναι:

http://www.koe.gr/indexmy.htm

e-mail: kenelnet@otenet.grΚυνολογικος Όμιλος ΕλλάδοςΚυνολογικος Όμιλος Ελλάδος