Επικοινωνήστε μαζί μας
   
 

Κυνολογικος Όμιλος Διάσωσης Ελληνικού Ποιμενικού

Η Διεύθυνση του Κυνολογικού Ομίλου Διάσωσης Ελληνικού Ποιμενικού είναι:

Αθήνα

Το τηλέφωνο του Κυνολογικού Ομίλου Διάσωσης Ελληνικού Ποιμενικού είναι:

210 7650146Κυνολογικος Όμιλος Διάσωσης Ελληνικού ΠοιμενικούΚυνολογικος Όμιλος Διάσωσης Ελληνικού Ποιμενικού